/ /

Bu Sergileri Görmelisiniz

3 Haziran 2014

Duygu Serin

İzzet Keribar’ın Sri Lanka Sergisi

Türk Fotografının en önemli isimlerinden İzzet KERİBAR’ın SRI LANKA sergisi bu hafta kaçırmamanız gerekenler arasında! İzzet KERİBAR objektifini Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde yer alan, 1972’den önce Seylan olarak bilinen Hint Okyanusu’nun bu önemli ada ülkesine çeviriyor. İnançlar, tapınaklar, ada halkının günlük yaşamı, balıkçı köyleri, Türk fotografının ışık – renk ve kompozisyondaki büyük ustasının objektifinden Olympus Galeri duvarlarındaki yerini alıyor.

izzetkeribar02

Aysel Alver’in ‘’Agoni / Agony’’ Sergisi

Beşinci solo sergisini gerçekleştirecek olan Aysel Alver bu sergisinde “agoni” kavramı üzerinde durmaktadır. Temelde tıp alanında kullanılan, “ölmeden önceki an” anlamına gelen bu terimi Alver, yaşadığımız tarihsel süreçte ahlaki ve etik değerleri betimlemek için kullanmaktadır. Bu sergisinin hazırlıklarına “Ahlaki çürüme ne zaman ve nasıl başlar? “ sorusuyla yola çıkan Alver, bu çürüme sürecini insan ve değerleri bağlamında “agoni” bir zaman dilimi olarak yorumlamaktadır. Alver kesintiye uğrayan modernleşme ve aydınlanma sürecini dengesi bozulmuş hümanizm anlayışı ve deforme olmuş ahlaki ve etik değerler üzerinden tarif etmektedir. Diğer bir deyişle yozlaşma olarak da ifade edilebilecek bu sürecin oluşumunda, hükümetlerin ideolojik yapıları veya dini yaptırımları ile aile yapılarının çok büyük etkisi olmuştur. Bireylerin çocukluktan itibaren psikoseksüel gelişim süreçlerinin baskılanması veya müdahaleye uğraması ve evrensel ahlaktan mahrum bırakılarak yetiştirilmesi bu sürecin koşullarını hazırlamıştır. Toplumsal bir mesele haline gelen bu türden müdahalelerin yarattığı deformasyon ile ortaya çıkan patolojik denilebilecek kişiliklere dikkat çekmek gerekir. Benzer biçimde, bu yaptırımların daha sonraki süreçlerde özel ve kamusal alanlarda pekiştirilmesi yaşanan tahribatı derinleştirmektedir.” diyen Alver “agoni” bir zaman dilimi olarak betimlediği bu türden ahlaki ve etik değerlerin yitimini galeri mekanında sergilediği eserlerde gerçekleştirdiği psikanalitik bir yaklaşımla izleyiciye deneyimletmek istemektedir. Aysel Alver’in “Agoni” isimli solo heykel sergisi 8 Haziran’a dek Galeri İlayda’da izlenebilir.

2

Mustafa Bulat’ın Zaman Mekân İnsan Heykel Sergisi

“Mekân ve Zaman”, Hayatı tanımlamanın uzantıları… Var-oluşunun tanımı için kullanılan bir olgu. İnsanoğlunun geçmiş zamandaki süreçten başlayan ve geleceğe, yani uzama giden yolculuk… İnsanlık tarihinin en somut bulgularından bir kavram. …Biçemler arasında yakaladığı ilişkilerin ayrımlı çağrışımları üzerinde odaklanmayı hedefler Bulat. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için “Mekân” ve “Uzam” içindeki konuları sorgular. Her biçim bize bildik gelen her nesne somut bir değer kazanarak yeni bir konuma dönüşür. Bu süreçte biçime yüklenen düşüncelere (Değerlere) yönelir. Kendi kendini ifade eden nesnelere yeni kavramlar yüklemek ve yüklenmiş olduğu bu düşüncelerle farklı düşünceler yaratmaya yönelir, yapıtlarında ( Heykellerinde ) Bulat bu süreçte sentezlere girer, “Mekân”, “Uzam”, kavram üzerine bilinen birikimler (Değerler) içinde yeni düşünceler yaratmaya çabalar. Eş zamanlılık, düşünce boyutunda çok anlamlılık kazandıran tutkusu, “İnsan ve Mekân” içerisinde yeni düşüncelere dönüşür. Var-oluşun itici gücü, düşünce yaratma, bireysel duruşla çözümlenir. Figürler Kompozisyonlara, Biçemler İmgelere, Simgelere, Heykellere dönüştürülür, Mustafa Bulat heykelleri çıkar ortaya… Mustafa Bulat 1964 Sarıyahşi doğumludur. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 1998 – 2002 Atatürk Üniversitesi, G. S. F., Heykel Bölümünü kurdu ve 1998 – 2008 yılları arasında Heykel Bölüm Başkanı oldu. 1999 – 2002 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, G. S. F. Dekan Yardımcısı olan Bulat, halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu güne dek onlarca ulusal ve uluslar arası workshop, organizasyon, sempozyum ve karma sergiye katılan sanatçının, bir çok solo sergisi ve ödülleri bulunmaktadır.

mustafapulat

Kaynak: İstanbul.net.tr


Yorumlar(0)