/ /

Çocuklar Sokakta Solmasın

12 Haziran 2013

Ali Alver

UNICEF 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla “Çocuk Hakları ve İş İlkelerini” bir kez daha anımsattı

Çocuk işçiliği, çocukların düzgün bir çocukluk yaşamalarına engel olur. Çocuk işçiliği, yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarımını pekiştirir, ülke ekonomilerine zarar verir ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasını engellemektedir. Çocuk işçiliği, toplumsal eşitsizliklerin yalnızca nedeni değil, aynı zamanda ayrımcılıkla pekişen sonucudur.

 

Türkiye dahil olmak üzere neredeyse tüm dünya ülkelerince onaylanan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. Maddesi, çocukların ekonomik sömürüden korunması gerekliliğinin altını çizmektedir.

 

Milyonlarca çocuk, ne zararlı ne de sömürücü sayılabilecek kimi işlerde çalışarak ailelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, UNICEF’in 2011 Dünya Çocuklarını Durumu raporuna göre gelişmekte olan ülkelerde 5-14 yaş grubundan yaklaşık 150 milyon çocuk, başka bir deyişle bu yaş grubundaki toplam nüfusun yüzde 16’sı çeşitli işlerde çalıştırılmaktadır.

 

Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahiptir. Son 20 yılda yaşanan birçok gelişmeye rağmen çocuk işçiliği ile mücadele devam etmektedir. 2006 yılına ait son Türkstat verilerine göre Türkiye’de 6-17 yaş grubunda olup çalışan 958 bin çocuk vardır. Bu verilere göre tarım kesiminde 392 bin, sanayide 271 bin, 294 bin çocuk ticaret ve diğer hizmetlerde çalışmaktadır. Bu çocukların yarısından biraz azı, ailelerinin tarım arazilerinde, dükkanlarında veya diğer işlerinde ücretsiz olarak çalışmaktadır.


Yorumlar(0)