/ /

Devlet Memuru Kanunu Değişiyor!

25 Ekim 2013

editor

657 sayılı “Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı”  Bakanlar Kurulu’nda imzalandı,  TBMM’ye gidiyor. Tasarıdaki öncelikli düzenlemeler,  hamile memurların çalışma şartlarıyla ilgili.  Buna göre doğum yapan annelere 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.  Çeşitli nedenlerle annenin bu izni kullanamadığı durumlarda,  çocuğu dünyaya gelen erkek memura doğum sonrası çocuğun bakımı için 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

Yine mevcut uygulamadaki  erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle verilen üç günlük mazeret izni, `Babalık izni` adı altında yeniden düzenlendi ve izin süresi on güne çıkarıldı.Tasarıyla  özel sektörde yönetici pozisyonunda çalışanların  kamuya transferinde de kolaylıklar getiriliyor. Buna göre  özel sektör kökenlilerin,  özel sektördeki görev sürelerinin kamuda geçmiş gibi değerlendirilerek kamuya geçişi sağlanabilecek.

Değişikliklerle ilgili açıklama yapan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı,  bu uygulamayla “kamu sektörü ve özel sektörün birbirini daha yakından tanıyacağını ve  iki sektör arasındaki yüksek duvarları kaldırmayı” hedeflediklerini söylüyor.

Tasarı ile öngörülen bir diğer değişiklik ise  mevcut Sicil Sistemi’ nin yürürlükten kaldırılması.  Tasarı yasalaşırsa, artık,   ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,  memura ceza getirmeyecek.Memurların Türkiye`nin değişik bölgelerinde görev yapmalarından dolayı  evlilik veya ölüm hallerinde verilen 5 günlük izin  de 7 güne çıkartılıyor.

Sendika ve Konfederasyonlar ise endişeli. Türkiye Kamu-Sen ,  sözkonusu değişiklerle kamu çalışanlarının muhatap olduğu cezaların ağırlaştırıldığını ,kamu çalışanlarının işten atılmasının kolaylaştırıldığını savunuyor. KESK’ de tasarının, siyasi kadrolaşmanın önünü açmayı hedeflediğini  vurguluyor.

 


Yorumlar(0)