/ /

Emek Sineması inşaatına durdurma

13 Ocak 2015

Yeliz Gediman

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Emek Sineması ve içinde bulunduğu yapının inşaatıyla ilgili İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” ilişkin kararını kaldırdı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Emek Sineması ve bulunduğu tarihi yapıya ilişkin dava sürecini anlattı.

Odanın basın açıklamasını okuyan Yapıcı, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin, 24 Mayıs 2010’da projenin uygulanması halinde, telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurduğunu, ancak aynı mahkemenin 6 Kasım 2011’de kendi kararını kaldırdığını söyledi.

Bununla Emek Sineması’nın yıkılmasının önünün açıldığını, Beyoğlu Belediyesi tarafından 13 Şubat 2013’te de yargı süreci devam eden bir projeye yapı ruhsatı verildiğini ifade eden Yapıcı, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin kararına yaptıkları itirazın da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nce incelendiğini kaydetti.

YAPICI: YENİ SAYFA AÇILDI

Yapıcı, İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi’nin 19 Aralık 2014’te oy birliğiyle aldığı kararın 8 Ocak’ta tebliğ edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

“Yeniden yürütmeyi durdurma kararı ile Emek Sineması yasal mücadele sürecinde yeni bir sayfa açılmıştır. İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi’nin kararında, ‘…bilirkişi raporu ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda dava konusu işlemlerde kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığı … Dava konusu işlemlerin yürütülmesi halinde tarihi ve kültürel miras olarak nitelendirilmesi söz konusu olan yapılar açısından telafisi güç, hatta imkansız zararların doğmasına yol açabilecektir.

Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kabulüne, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 20 Kasım 2014 tarihli kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinde aranan koşullar dava konusu olayda birlikte gerçekleştiğinden yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi’ denilmektedir.

Gecikmiş de olsa tüm toplumsal kesimlerle sürdürdüğümüz hukuk mücadelesindeki haklılığımızın yeni bir kanıtı olan yargının bu önemli kararını kamuoyu ile paylaşırken, konunun tüm ilgililerine, bu karardan itibaren yargı süreci sonuçlanana kadar dava konusu yapı adasına yapılacak herhangi bir müdahalenin var olan suç dosyalarına yenilerini ekleyeceğini önemle hatırlatmak istiyoruz.”

GÖREVLİLER İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Yapıcı, yıkılan sinemanın evrensel koruma ilkelerine uygun olarak onarılıp projelendirilmesi ve asli işlevleriyle acilen toplum hizmetine sunulması gerektiğini vurguladı.

Yapıcı ayrıca, sinema ve tarihi yapıya ilişkin Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bazı görevliler hakkında yaptıkları suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediğini ifade ederek, buna yaptıkları itirazın da Danıştay 1. Dairesi’nce kabul edildiğini, soruşturma izni verilmemesi kararının reddedildiğini söyledi.

ATALAY: SORUŞTURMA İÇİN GECİKİLMEMELİ

Avukat Can Atalay da oda olarak inşaatın sürdürülmesinden sorumlu olan Ahmet Misbah Demircan ve bazı görevliler hakkındaki suç duyurusuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha fazla gecikmeksizin ilgili tüm kamu görevlileri hakkında soruşturma yapması gerektiğini belirtti.

GÖZLER ESASA İLİŞKİN KARARDA

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına bu dosya kapsamında artık itiraz yolunun bulunmadığını ifade eden Atalay, bundan sonraki süreçte İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin esasa ilişkin kararını vereceğini söyledi.

YILMAZTÜRK: İNŞAAT DURDURULMALI

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk de 8 Ocak’ta kendilerine gönderilen kararın aynı şekilde belediyeye de gönderilmiş olması gerektiğini dile getirerek, “Aynı gün inşaatın durdurulmuş olması lazım. Durdurulmamışsa Beyoğlu Belediye Başkanı ve diğer ilgililerin hepsi suç işliyor demektir” dedi.

CUMARTESİ EMEK EYLEMİ VAR

Emek sinemasının yıkılmasına karşı çıkanların sevinçle karşıladığı bu gelişme üzerine Emek Bizim platformu Twitter ve Facebook hesapları üzerinden “Emek üzerine yapılan inşaat ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Cumartesi 17.00’de Emek’in önündeyiz!” çağrısı yaptı.


Yorumlar(0)