/ /

Ev sahibinin kiracıya karşı hakları nelerdir?

7 Aralık 2015

Akın Öztürk

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında yapılan anlaşma adına bir sözleşme imzalanıyor. Taraflara birtakım hak ve sorumluluk yükleyen bu kontrat, feshedilene kadar devam ediyor.

Bu kontrat ile kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor. Ancak bu kontratın imzalanması ev sahibinin tasarruf hakkını kısıtlamıyor. Peki ev sahibinin kiracıya karşı hakları nelerdir?

Ev sahibinin kiraya verdiği evi kiracının, temiz ve kiraya uygun bir şekilde teslim etmesi gerekiyor. Yani dükkan olarak kiraya verilecek ise dükkan ev olarak kullanılacaksa ev kullanımına uygun kiracısına teslim edilmesi gerekiyor.

Ev sahibi eğer kiracısına, kiraya verdiği ev ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş veya malı ayıplı teslim etmiş ise kiracının sözleşmeyi iptal edip tahliye hakkı olduğu gibi yeni kanunda bu ayıp nedeniyle kiracının kira bedelinin indirilmesini talep hakkı da getiriliyor. Yani ev sahibi yüksek kiraya verdiği bir evde daha önce söylemediği bir eksiklikten dolayı kira bedelinin düşürülmesine razı oluyor.

Kiracı kira borcunun süresi içerisinde kirayı ödemezse ev sahibi kiracıya 30 gün içerisinde kira bedelini ödemesini bildirir ihtarname gönderebiliyor. Bu ihtara rağmen kira bedeli ödenmiyor ise kiracı evden tahliye edilebiliyor.

Kanunen kiracının kiralanan eve zarar vermemesi ve komşularına saygı göstermesi zorunluluğu getiriliyor. Buna göre kiracı gürültü yapıyor, taşınmazı özensiz kullanıyor ve zarar veriyorsa bu tahliye nedeni sayılıyor.

Kiracı kira sözleşmesi sona erdiğinde evi nasıl aldıysa o şekilde teslim etmekle mükellef oluyor. Bunu yerine getirmeyen kiracı aleyhine tazminat davası açılabiliyor.


Yorumlar(0)