/ /

İSKİ’den önemli açıklama

24 Temmuz 2014

editor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından kamuoyuna yapılan açıklama gerçeklikten uzak ifadeler ve sadece varsayımlar üzerinden yapılmıştır

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan ve kamuoyuna birçok noktada yanlış bilgi veren açıklama sebebiyle Kurumumuzca basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Söz konusu açıklamada İstanbul’un 60 günlük suyu kaldığı söylenmekte, Eylül ayında yağışlar başlamaz ise İstanbul’un susuz kalacağı ve Melen Projesi’nin İstanbul’un su ihtiyacının üçte birini karşılayabilecek kapasitede olmadığı ifade edilmektedir.

100 milyon metreküpe yakın kullanılabilir su
11 Temmuz 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere bu tarz hesaplamalarla verilen bilgiler tamamen yanlıştır. 23 Temmuz 2014 yani bugün itibariyle barajlarımızın doluluk oranı % 20.04 mevcut su miktarı ise 174 milyon 68 bin metreküptür. Buna ilaveten Melen – Yeşilçay – Sakarya ve Istranca Su Kaynaklarımızdan İstanbul’a sürekli su temin edilmektedir. Silivri ve Çatalca Bölgesi’nin tüm su ihtiyacı hizmete alınan ve günlük kapasitesi 70 bin metreküp olan kuyularla karşılanmaktadır. Ayrıca su kaynaklarımızda sıfır kotunun altında “ölü hacim” dediğimiz alanda toplam 100 milyon metreküpe yakın kullanılabilir su bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu açıklamada verilen tarih tamamen gerçek dışıdır.

Ayrıca Melen Projesi’nin yapımı tamamlanan 1.ve 2. kademesi ile İstanbul’a günlük 1 milyon 500 bin metreküp su temin edilebilmektedir. Yani projenin 3. ve nihai aşaması devreye alınmadan dahi İstanbul’un günlük su ihtiyacının yarısından fazlası sadece Melen Sisteminden temin edilebilmektedir. Melen Projesi’nin nihai aşamadaki kapasitesi yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp, İstanbul’un yıllık su ihtiyacı ise yaklaşık 920 milyon metreküptür.

Bilinçli su tüketimini yaygınlaştırma çalışmaları
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin açıklamasında Kurumumuzun su tasarrufunu önerdiği, Kurumumuzun susuzluk sorununu tasarrufla çözmeyi ümit ettiği ifade edilmektedir. Kurumumuzca İstanbulluların suyunu boşa harcamaması ve bilinçli su kullanım alışkanlıklarının yaygınlaşması için yıllardır bir dizi çalışma yürütülmektedir. Bunlardan bazıları olarak her eğitim-öğretim döneminde okullarda yapılan seminerler, 2013 yılında yapılan Suyun Tanıkları isimli belgeseller ve çeşitli tarihlerde yapılan broşürler ve animasyonlar sıralanabilir. Yani Kurumumuz sadece bu yıl değil sürekli olarak bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

İstanbul’da günlük tüketilen su miktarı 3 milyon metreküp
Kurumumuz İstanbul’un içinde bulunduğu son yılların en kurak döneminde şehrimize yeni içmesuyu kaynakları temin ederken, İstanbullularla “pratik su tasarruf yöntemleri” paylaşmıştır. Burada amaç suyumuzu ihtiyacımız kadar kullanmak, israf etmemek ve boşa akan suların mümkün olduğunca önüne geçmektir. Zira Kurumumuzca İstanbul’a ne kadar su ihtiyacı varsa temin edilmektedir ve kesintisiz olarak temin edilmeye devam edilecektir. Nitekim İstanbul’da günlük tüketilen su miktarı sıcakların ve Ramazan Ayı’nın etkisiyle 3 milyon metreküp’e yaklaşmıştır. Çevre Mühendisleri Odası’nın bu açıklamasının anlaşılması mümkün değildir.

Kayıp-kaçak oranı ile ilgili yanlış hesaplar
Söz konusu açıklamada İstanbul’da şehre verilen suyun %30 kayıp olduğu ifade edilmekte ve bazı mali hesaplar yapılmaktadır.Türkiye ortalaması %46 civarında olan kayıp-kaçak su oranı İstanbul’da %24 seviyesindedir. Bu rakamın içerisinde ücretsiz verilen sular, tesislerimiz bünyesinde kullanılan sular, yangın hidrantları ve çalınan su miktarları da yer almaktadır. Dolayısıyla açıklamada verilen bu rakam ve yapılan hesaplar tamamen yanlıştır.

Su kalitesi ile ilgili çalışmalar
İstanbul’a 2007 yılından bu yana Melen Sistemi’nden su alınmaktadır. Söz konusu tarihten itibaren Melen Havzası’nda çevre korumaya yönelik ciddi çalışmalar yapılmıştır. Kurumumuzca her gün yaklaşık 500 farklı noktadan numuneler alınmakta ve uluslar arası akredite laboratuarlarımızda analizler gerçekleştirilmektedir. Melen Suyu’nun da analizlerini kapsayan “Su Kalite Raporlarımız” her ay düzenli olarak internet sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Analiz neticeleri İstanbul’un şehir şebeke suyunun tüm parametrelerde dünya standartlarında olduğunu göstermektedir.

İstanbul’a yeni içmesuyu kaynağı tesis etmek ve Melen’de yeterli su olmadığı dönemlerde su kaynaklarını beslemeye devam etmek için Sakarya Terfi Merkezi inşa edilerek hizmete alınmıştır. Sakarya Nehri’nin suları, terfi merkezi aracılığıyla Melen Sistemi’ne alınmakta ve Ömerli Barajı’na ulaştırılmaktadır. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nde modern arıtma işlemlerinden geçirilen sular şehir şebeke sistemine verilmekte ve sürekli olarak analizleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan analizlerde suyun kullanımını etkileyecek hiçbir olumsuz parametreye rastlanmamıştır.

Tüm bu bilgiler ve veriler ışığında, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından kamuoyuna yapılan açıklamanın gerçeklikten uzak ifadeler ve sadece varsayımlar üzerinden yapıldığı açıkça görülmektedir.

İstanbulluların içmesuyu ile ilgili her türlü bilgiyi Kurumumuzun iletişim kanallarından almasını rica eder, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bilgilerinize önemle sunarız.


Yorumlar(0)