/ /

Mahalle Kitabı

25 Temmuz 2013

Editör

Tagler

Mahalle kültürünün toplumsal ve mekansal portresini çizen Köksal Alver’in ‘Mahalle’ adlı eseri. Kitapta bir kentin temeli ve özü olarak nitelenen ‘mahalle’nin insan yaşamında neye tekabül ettiği irdeleniyor. Bakkalıyla, manavıyla, komşuluk ilişkileriyle insan hayatını şekillendiren mahalle dokusunun gittikçe örselenmesiyle toplumsal yapının nasıl bir erozyona maruz bırakıldığı da yine kitabın gündeme getirdiği konular arasında.

 

Kitap, mahallenin kent ilişkilerindeki önemine dikkat çekerek kentsel dönüşüm uygulamalarının mahalle eksenli olması gerektiğini hatırlatıyor. Dönüşen kent hayatının, bireyselleşen yaşamların mahalle eksenli yeni yapılanmalarla daha sağlıklı ve duyarlı bir hale gelebileceğine işaret ediyor. Bir kent ve insan sosyolojisi-psikolojisi olarak da okunabilecek kitapta mahallenin kısa tarihçesinin yanısra, sokak, ev, cami, çarşı gibi mahalleyi mahalle yapan mekanlara özel bölümler ayrılmış.

 

Şu cümleler kitaptan: ‘Mahalle insan ilişkilerinin estetik, mimari, kültürel, toplumsal ve hukuki düzlemidir. Mahalle bütün bir hayat sahnesidir. Mahalle hayatı, insanın sahneye çıkmasıdır.’ Hece’den çıkan bir başka kitap ‘Teslimiyetçilik Kader Değildir’ adını taşıyor. Atasoy Müftüoğlu imzalı kitap geçmiş ve gelecek arasında günümüz insanını ve onun bağlandığı değerlerin bir sorgulaması niteliğinde. Müftüoğlu, geçmişe yönelik kronik bağımlılığın insanları ne hale getirdiğini sorgularken, geçmişten nasıl faydalı bir biçimde yararlanılacağının ipuçlarını veriyor.

 


Yorumlar(0)