/ /

Yurtdışında Eğitim mi Yoksa Türkiye’de mi Eğitim?

29 Temmuz 2013

Editör

Tercihlerin açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleşenleri de yerleşemeyenleri de bir telaş aldı: Yurtdışı eğitim mi yoksa Türkiye’de eğitim mi?
Şimdi üniversite zamanı. Gençler de aileler de arayış içinde, hemen hemen herkesin kafası karışık. Kimi yurtiçinde, kimi de yurtdışında şansını deniyor. Hemen herkesin hedefi “en iyisi“.
İyi de en iyisini nasıl seçeceksiniz?

 

Hepimizin bildiği gibi, dünya mini minnacık bir köye dönüştü. En uzak ülkeler bile komşu kapısı oldu. Kimi ticaret için gidiyor pek çoğu da eğitim için…

 

Ülkemizde 100’e yakın ülkeden öğrenci var. Aynı şekilde bir o kadar ülkede de bizden öğrenciler öğrenim görüyor. Dünyaya açılmak isteyenler için yurtdışında eğitim, önemli alternatiflerinden biri haline geldi. Ama eğer iyi bir yol haritası çizilmezse maceraya da dönüşebiliyor.

 

Peki yurtdışına hangi amaçla gidilmeli. Dil öğrenmek için mi, ilk ve orta öğretim için mi yoksa lisans ve yüksek lisans için mi? Hepsi için de gidiliyor. Gidilmeli de.

İşte bu noktada asıl önemli olan, yurtdışına gitmekten çok, gidilen kurumların ve gidilen zamanın doğru olup olmadığıdır!

 

Üniversiteyi kazanma veya başlama kolaylığı

Türkiye’de: LYS ile istenilen üniversiteyi ve bölümü kazanmak zor olduğu için istenmeyen bir üniversite ve bölümde okunulacak demektir.
Yurtdışında: LYS başarı şartı aranmadığı için yurtdışında kaliteli bir üniversitede istenilen bölümde eğitime başlamak çok kolaydır.

 

Eğitim sürecinde başarılı olma
Türkiye’de: Öğrenci, istemediği bölüm ve üniversitede okuduğu için derslerinde başarı göstermesi zordur.
Yurtdışında: Öğrenci, kendisinin belirlediği bir üniversitede beğenerek seçtiği bölümde eğitim aldığı için başarılı olması kolaydır.

 

Eğitimi alınan meslekte başarılı olma
Türkiye’de: Öğrenci; istemediği bir mesleğin eğitimini aldığı ve arzu etmediği bir meslek sahibi olduğu için, mezuniyet sonrası iş hayatında başarılı olma ihtimali düşüktür. 25-30 yıllık iş hayatı sürecini mutlu geçirme ihtimali de düşüktür. Bu, insanın yaşamının mutsuz ve başarısız geçirmesi anlamına gelir.
Yurtdışında: Öğrenci; severek yapacağı bir mesleğin eğitimini aldığı için büyük ihtimalle hem mesleğinde başarılı olacak hem de iş hayatını mutlu geçirecektir. Bu, kişinin yaşamının her alanına mutluluk ve başarı getirecektir. Bu mutluluk tek kişi ile sınırlı kalmayacak ona bu eğitim imkanını sunma özverisinde bulunan ailesi için de gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır.

 

Yıllık toplam maliyet
Türkiye’de: Özel Üniversiteler’de, eğitim + konaklama + yemek + diğer harcamalar dahil toplam maliyet ortalama olarak 30.700 TL’dir.
Yurtdışında: Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte eğitim+konaklama+yemek+diğer harcamalar dahil yurtdışında okumanın toplam maliyeti 9.135 TL ile 31.920 TL arasında değişmektedir.

 

Eğitim süresi

Türkiye’de: Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Yabancı dili yeterli olmayan öğrenciler için hazırlık eğitimi 1 yıldır.
Yurtdışında: Lisans eğitimi süresi büyük çoğunlukla 3 yıldır. Yabancı dili yeterli olmayan öğrenciler için hazırlık eğitimi 1 yıldır.

 

4 yıl sonunda elde edilenler

Türkiye’de: Türkiye’de öğrenci 4 yılın sonunda sadece bir diplomaya sahip olur. Dil eğitimi genellikle yetersiz verildiği ve pratik yapma imkanı bulunmadığı için iyi seviyede bir yabancı dile sahip olmak güçtür.
Yurtdışında: Eğitim süresi 3 yıl olduğu için üçüncü yılın sonunda diplomasını alan öğrenci dördüncü yılını bir işte çalışıp, hem iş tecrübesi edinerek hem de 20-30 bin Euro kazanarak geçirir. Böylelikle 3 yıl boyunca harcamış olduğu eğitim giderlerinin büyük bir kısmını geri kazanmış olur. Hem eğitim süresince hem de iş hayatında kullandığı yabancı dili de mükemmel hale gelir.

 

Diploma prestiji ve getirisi

Türkiye’de: Türkiye’deki sıradan bir üniversiteden alınan diplomanın iş dünyasında bir prestiji yoktur. Yüzbinlerce üniversiteli işsizin bulunduğu ülkemizde herhangi bir açıdan tercih sebebi oluşturmaz. İlerleyen iş yaşamında kariyer planına herhangi bir etkisi olmaz, kişinin meslek hayatında yükselmesine katkı sağlamaz.
Yurtdışında: Öğrenci, yurtdışında YÖK denkliği olan bir üniversiteden mezun olduğunda hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği üyesi olan istediği ülkede çalışabilir. Ayrıca pek çok üniversitenin verdiği diploma Amerika, Kanada, Avustralya tarafından da tanınmaktadır.

 

Yabancı dil öğrenimi

Türkiye’de: Öğrenci, Türkiye’de yabancı dilin gramerini, dil yapısını iyi öğrense de pratik imkanı yoktur. Dolayısı ile öğrenci mezun olduğunda, eğer özel bir çaba harcamazsa, iyi seviyede bir yabancı dile sahip olabilme ihtimali düşüktür.
Yurtdışında: Yurtdışındaki üniversitelerde eğitim dilinin İngilizce olmasının yanı sıra öğrenciler kendi sınıfları ve kampüslerinde de diğer öğrenci ve öğretim görevlileriyle İngilizce iletişim kurmak zorundadır. Bu durum öğrencinin iyi derecede İngilizce öğrenmesini ve pratik yapmasını sağlar. Ayrıca öğrenci yurtdışında, İngilizce dışında yaşadığı ülkenin dilini de zaman içinde fark etmeden öğrenir.

 

Kazandırdığı vizyon ve kişisel gelişime katkısı

Türkiye’de: Öğrencinin üniversite eğitimi sırasında kazanacağı vizyon ve kişisel gelişim kesinlikle okuduğu bölümden kaynaklanmaz, aksine tamamen hızlı gelişim çağında bir genç olarak 4-5 yılını geçirdiği kampüs ve kampüsün bulunduğu şehirden kaynaklanır. Aynı bölümü okusalar bile üniversite eğitimini İstanbul’un merkezinde alan bir öğrenci ile Anadolu’da bir kasabada alan bir öğrencinin veya İstanbul’un çok dışında Beylikdüzü, Kurtköy gibi yerlerde eğitim alan bir öğrencinin vizyon ve kişisel gelişim anlamında kazandıkları arasında dağlar kadar fark vardır. Şehircilik, kültür, sanat, spor, tarih, ulaşım ve diğer çeşitli hizmetler açısından kötü yaşam standartları sunan bir kampüs ve bir şehir, öğrencinin vizyonu ve kişisel gelişimine bir katkı sağlamamakla birlikte öğrencide ciddi manada özgüven kaybına neden olur.
Yurtdışında: Öğrencinin gelişim çağının en önemli 4-5 yılını geçirdiği kampüs ve şehir öğrenciye sunabildikleriyle öğrenciyi ciddi manada şekillendirir. Şehircilik, kültür, sanat, spor, tarih, ulaşım ve diğer çeşitli hizmetler açısından yüksek yaşam standartları sunan bir kampüs ve bir şehir kişiye sınırsız kazanımlar sağlar. Yurtdışında, köklü üniversitelerin modern kampüslerinde eğitim alırken aynı zamanda gelişmiş ülke standartlarındaki şehirlerde yaşayan öğrenci, kişisel gelişim açısından sınırsız kazanımlar elde eder, geniş bir vizyona sahip olur ve kültürel-sanatsal ve sportif imkanlardan faydalanarak kendini her açıdan geliştirme fırsatı bulur.

 

Globalleşen dünyanın rekabetçi şartlarına uyumlu bir birey olarak yetişme

Türkiye’de: Türkiye’de geçmişi 3-5 yılı bile bulmayan, kurumsallaşmamış sıradan bir üniversitede verilen eğitimin ve sunulan imkanların yetersizliği; öğrencinin globalleşen ve hızla değişip gelişen dünyayı algılayabilmesini ve rekabetçi şartlarına uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır.
Yurtdışında: Öğrenci yurtdışında en az 50 yıl geçmişi olan, kurumsal kimliği oturmuş, eğitim kalitesi tescillenmiş, mezunları iş yaşamlarındaki başarılarından dolayı Nobel gibi çeşitli ödüllere layık görülmüş üniversitelerden mezun olur. Yurtdışında üniversite eğitiminin dünya standartlarında olması, öğrenciye globalleşen dünyanın rekabetçi şartlarına uyumlu bir birey olarak yetişme olanağı sunar. Ayrıca öğrencinin bu enternasyonel ortamda 3-5 yıl boyunca çeşitli ülkelerden yüzlerce öğrenciyle arkadaşlık edip farklı kültürler tanıması, dünyanın değişik ülkeleri hakkında bilgi edinmesi büyük bir ayrıcalıktır.

 

Mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı

Türkiye’de: Bilindiği üzere yüzbinlerce işsizin olduğu ülkemizde son 1-2 yıldır iş alımlarında üniversite mezunu olmak bir artı değer ifade etmemektedir. Şirketler işe alımlarda gazetelerin İnsan Kaynakları eklerinde sıkça görüldüğü üzere öğrencilerin belirli üniversitelerin mezunu olmasını şart koşmaktadır. Dolayısı ile sıradan bir üniversiteden mezun bir öğrenci için almış olduğu diploma, iş bulmak ya da daha iyi bir iş bulmak için bir değer ifade etmez.
Yurtdışında: Yurtdışında YÖK denkliği olan bir üniversiteden mezun olan öğrencinin diploması Amerika, Kanada ve İngiltere’nin yanı sıra tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de tanınır. Öğrenci hem Türkiye’de hem de tüm bu ülkelerde kamu sektöründe veya global şirketlerde rahatlıkla iş bulabilir. Öğrencinin Lisans eğitimi aldığı ülke, eğitim kalitesi, iyi derecede bildiği yabancı dil veya diller işe alımlarda tercih edilmesini sağlar. Kısaca, yurtdışında bir üniversiteden mezun öğrencinin iş bulması veya isteyip başvurduğu bir işe kabul edilmesi Türkiye veya Kıbrıs’ta okuyan bir öğrenciye göre oldukça kolaydır.

 

Mezuniyet sonrası iş hayatında gelir düzeyi

Türkiye’de: Sıradan bir diploma, yabancı dil yetersizliği, vizyon ve kişisel gelişim açısından eksiklik, globalleşen dünyanın rekabetçi şartlarına uyum sağlamada zorlanma öğrencinin iş hayatında başarılı olabilmesi, yükselerek iyi pozisyonlara gelebilmesi önünde büyük bir engeldir. Sonuç, kişinin sıradan işlerde düşük bir gelir düzeyi ile çalışmasıdır.
Yurtdışında: Yurtdışında YÖK denkliği olan bir üniversiteden mezun olan öğrenci; sahip olduğu özgüven ve vizyonun yanı sıra, 4 yılın sonunda elde ettiği prestijli bir diploma, çok iyi derecede en az bir yabancı dil, 1 yıllık iş tercübesi gibi özellikleri sayesinde iyi işlere kabul edilerek, iş hayatında kolay yükselerek daha iyi pozisyonlara gelir ve çok daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olur.

 

 Sosyal statü

Türkiye’de: Bir bireyin yaşam kalitesini, toplum içindeki yerini ve saygınlığını paradan ve güçten çok eğitim düzeyi ve kalitesi belirler. Her anne baba, çocuğunun toplum içinde yer edinmiş, kabul gören, saygın, gelir düzeyi ve yaşam standardı yüksek, refah ve mutluluk içinde yaşayan bir birey olmasını ister. Bunu da çok büyük oranda, gelişme çağında olan bireyin üniversite eğitiminin kalitesi ve kampüs yaşamının ona sundukları belirler. Yurtdışında bir üniversiteden mezun olmakla karşılaştırıldığında sıradan bir üniversiteden mezun olmak o bireye sosyal statü açısından bir şey kazandırmaz.
Yurtdışında: Yurtdışında bir üniversiteden mezun olmak; sağladığı iyi eğitim, yurtdışı tecrübesi, kazandırdığı kültürel birikim ve toplum tarafından kabul gören prestijli bir diploma kişiye sosyal statü açısından çok şey kazandırır.

https://pillenonline247.nl

Yorumlar(0)