/ /

çin bulunan sonuçlar

İstanbul'da amortisman süreleri uzuyor

İstanbul'da eskiden 10 yıl olan amortisman süresi, artık bu belirtilen sürenin üzerine çık ...>>

Olmalı mı olmamalı mı?

Başlığa bakan yazının Bülent Ortaçgil'in meşhur şarkısıyla ilgili olduğunu düşünmekten ken ...>>