/ /

İstanbul’da küresel iklim formu toplanıyor

13 Kasım 2015

Akın Öztürk

Geleceği, yüksek güvenlikli bir salonda, halklardan korkarak toplanan 20 kişinin sözüyle değil,  kendi irademizle kuracağız. Biz kadınlar, gençler, çocuklar, LGBTi’ler, meslek grupları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, sosyal ve siyasi hareketler, sanatçılar, basın emekçileri, akademisyenler, aktivistler, çevre direnişçileri, hep birlikte 12-13 Kasım 2015’de Boğaziçi Üniversitesi’nde yapacağımız İklim Forumu’nda iklim değişikliğinin yaşam alanlarımıza, geleceğimize, bizlere olan etkisini; iklim değişikliğinin neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunları, çözümleri ve yaşam hakkımızı hep birlikte tartışacağız ve ortak taleplerimizi oluşturacağız.

İklim Forumu’ndan yükselen sesi G20’ye duyurmak için, biz canlıların ve bu gezegende bizden sonra nesiller boyu devam edecek hayatın adil yaşam hakkını savunmak için 14 Kasım 2015’de yapacağımız büyük iklim yürüyüşü için  de sokaklarda olacağız.

Gelin siz de aramıza katılın.

İklim Forumu’nda toplantı düzenleyin, geleceğimizi birlikte tartışalım, ortak taleplerimizi birlikte oluşturalım. G20’den büyük olduğumuzu, sözlerimizi, geleceği istediğimizi gelin birlikte haykıralım.

  • İklim Forumu nerede yapılacak?

12-13 Kasım tarihlerinden İstanbul’da düzenlenecek olan İklim Forumu, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde, biri büyük, diğerleri küçük beş salonda eşzamanlı olarak yapılacaktır. Forumda, yurtdışından konuşmacıların katıldığı oturumların olduğu salonlarda simultane çeviri sağlanacaktır.

İklim Forumu nasıl yapılacak?

İklim Forumu’nu dünya sosyal forum hareketlerinin ilkeleriyle düzenliyoruz. Buna göre katılımcı gruplar, kurumlar, örgütler ve girişimler aşağıda çizilen çerçeve dahilinde tek başına ya da başka grup ve kurumnlarla ortaklaşa oturumlar düzenleyecekler. İklim İçin, herkese açık bir sekreterya çalışmasıyla forumun organizasyonunu yapacak, gelen oturum önerilerini değerlendirecek, gerekirse yakın önerileri birleştirmek için ortaklıklar teklif edecek ve gerekli organizasyon desteğini verecektir.

İklim Forumu’nda iki gün boyunca kırka yakın oturum yapılması, yüzden fazla konuşmacının bu forumlarda konuşması ve katılımcıların aktif katılımıyla zengin ve dinamik bir tartışma ortamı yaratılması amaçlanıyor. Ayrıca aktivizm atölyeleri, sanat etkinlikleri, standlar ve diğer sosyal aktivitelerle iklim hareketinin ve aktivistlerin buluşması, tanışması ve hareketi birlikte büyütmesi hedefleniyor.


Yorumlar(0)