/ /

Semtlerin başından geçenler

23 Ocak 2014

editor

nine-sokakta

İstanbul’un semtlerinin isim hikayelerini sizlerle paylaştık. Şimdi bir de bu semtlerin hikayelerine bakalım. Başlarından neler geçmişse, hepsini bulduk. Kimi kurucularının adıyla anılıyor, kimi de devşirme kökenli dönemlerinin en ünlü paşalarının ismiyle. Kentte erenlerle fetihçilerin de ayak izlerini görmek mümkün.

İşte o hikayeler…

ERENLERİN SEMTLERİ

Eyüp: Halid Bin Zeydi Ebu Eyyub El Ensari. Fatih Sultan Mehmet fetihten hemen sonra mezarı olduğu rivayet edilen yerde türbesini yaptırdı. Ardından da aynı adı taşıyan camiyi yaptırdı ve semt bu türbe etrafında gelişerek Müslüman yerleşkesi oldu.

eyup
Erenköy: Eren Baba. Orhan Gazi’nin savaşçı dervişlerinden. 1331’de Orhan Gazi’nin komutanlarından Koruralp, şimdiki İçerenköy’ü fethetti. Eren Baba öncülüğünde bölgeye gelenler bölgeye yerleştirildi. 1335’te Tekkebaş adıyla kurulan ilk yerleşim yerinin yönetimine Eren Baba ve Ali Gazi getirildi. 1465’te kayıtlara Erenköy adıyla geçti.

FETİHÇİLERİN MEKANLARI

Baltalimanı: Fatih’in kaptan-ı deryası Baltaoğlu Süleyman Paşa’dan geliyor. Şehrin kuşatılması sırasında donanmayı Rumelihisarı’nın hemen arkasında bulunan limanda korumaya aldı.
Bebek: Çelebi. Bölükbaşı. Fatih, Rumelihisarı’nın yapılanması kuşatılmasında bölgede asayişi sağlamak üzere onu görevlendirdi. Fetihten sonra da semtte bir köşk ve bahçe kurdu.
Cibali: Cebe Ali Bey. Bursa Subaşı. İstanbul’un fethedildiği gün semtin sur kapısını kırarak şehre girdi.
Zeyrek: Molla Mehmed Zeyrek Efendi. Fatih fetihten sonra önde gelen sekiz kiliseyi cami ve medreseye çevirdi. Bunlardan biri de Unkapanı’yla Saraçhane arasındaki Pantokrator Kilisesi’ydi. Medresenin başmüdürlüğüne onu getirdi.

DEVŞİRME SEMTLER

Emirgan: Emirguneoğlu Tahmasb Kulu Han. IV Murad, Revan Kalesi’ni hiç çarpışmadan Osmanlı’ya teslim edince kendisini İstanbul’a davet etti. Adını Yusuf Paşa olarak değiştirerek semtteki bahçeyi bağışladı. Padişahın tahtan indirilmesinden sonra da öldürüldü.
Cağaloğlu: Cigalizade Yusuf Sinan Paşa. Sicilya’da doğdu. Bir amiralin Don Sicipione adındaki oğluydu. Cerbe Deniz Savaşı’nda esir düştü. Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından Enderuna verildi. Müslüman olarak Yusuf Sinan Paşa adını aldı. Tarihçi Peçevi’ye göre bed renkli bir Frenk kibarıydı. 1604’te Diyarbakır’da öldü. cagaloglu

KURUCUSUNUN ADINI ALANLAR

Altunizade: Altunizade İsmail Zühdi Paşa. Paşaya Altunizade lakabını veren kişi ise ıı. Mahmud. Paşanın babası dönemin büyük altın varakçısı ve ticaret filosu sahibi olan Altuni hacı Ali Efendi’ydi. Padişaha layık olmak isteyen paşa semte iki köşk, bir cami, çeşmeler, okullar, fırın, hamam, karakol, vakıf evleri ve dükkanlar yaptırdı.


Ayaspaşa: Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı. Yeniçeri Ocağı’nda yetişti. Semte havuzlu bir bahçe içinde konak yaptırdı. Burada padişahın köpekleri de beslenip yetiştirildi. 1599’da vebadan öldü.
Bayrampaşa: Urfa Birecik’te doğdu. Yeniçeri Ocağı’nda yetişti. 1623’te yeniçeri ağası oldu. Mısır Valiliği yaptı. 1637’de sadrazam oldu. IV. Murad’ın Mısır seferinde öldü.
Cerrahpaşa: Cerrah Mehmed Paşa. III. Mehmed döneminde (1595-160) sadrazamlık yaptı, külliye inşa etti.
Gedikpaşa: Gedik Ahmet Paşa. Fatih’in sadrazamı ve kaptan-ı deryası. 1482’de öldü. Semtte çifte hamam, cami ve medrese yaptırdı. haydarpasa
Haydarpaşa: 1512’de doğdu. Tersane ve köprüler yaptırdı. İran ve Macaristan görevlerinde büyük başarı gösterdi. Vezir oldu. Beylerbeyliği yaptı. Eflak Voyvodası’nın ayaklanmasını bastırmak için yapılan seferde öldü.

 

 

 


Yorumlar(0)