/ /

Uluslararası Sempozyumda ‘Özgürlükler’ konuşuldu

23 Kasım 2015

Akın Öztürk

İfade ve din özgürlüğü sınırlarını tartışılmasını konu alan ‘Özgürlükler Böler mi Birleştirir mi’ uluslararası sempozyumunda insan haklarından farklı ifade biçimlerine uzanan nefret söylemi ve ifade özgürlüğü başlıkları öne çıktı.

Charlie Hebdo saldırılarının ardından dinin ifade özgürlüğü sorunsalını irdelediğini ve sempozyumun ana hattının bu fikirle inşa edildiğini belirten Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, saldırıların yorumlanma biçimlerini aktardı:

‘‘Özgürlükler Böler mi Birleştirir Mi çok kültürlü bir toplumda din ve ifade özgürlüğü sınırlarının yeniden çizilmesi bu uluslar arası sempozyum fikri, Fransa’daki Charlie Hebdo saldırılarından sonra geldi. Bir taraf ifade özgürlüğüm var istediğimi söyleyebilirim diyor, diğer tarafta benim din özgürlüğüm var. Allah’ım, Peygamber’im, kitabım kutsaldır kimsenin buna hakaret etmemesi gerekiyor, çünkü din özgürlüğüm bunu gerektirir, diyor’.

Din ve ifade özgürlüğünün bu bağlamda çatışma olarak görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Recep Şentürk, böyle bir durumda devletin müdahilliğinde ifade ve din özgürlüğü sınırlarını çizmesi gerektiğini ekledi.

‘Çatışan özgürlüklere sınır çizilmesi küresel bir ihtiyaç’

Devletlerin çok kültürlü bir toplumda bu sınırları çizmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şentürk, ‘bu bir küresel ihtiyaç’ vurgusu yaptı. Sadece Müslüman dünyasını ilgilendiren ya da sadece buradan çözülebilecek bir sorun olmadığını bildiren Şentürk,

“Uluslar arası tarafların bu sempozyumda bir araya getirilmesi hedeflendi. Birleşmiş Milletler’den, Avrupa Birliği’nden de olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden gelen uzmanlar konuyu tartışmak için buraya geldi” dedi.

Kitaba dönüştürülecek

‘Özgürlükler Böler mi Birleştirir mi’ sempozyumundaki tartışmaların kitaba dönüştürülerek uzman görüşüne sunulacağı bilgisini veren Prof. Dr. Şentürk, detayları aktardı:

“Sempozyum süresince yapılan tartışmalarsa bir kitap olarak Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde basılacak. Kitap, ifade ve din özgürlüğü uzmanlarının, hukukçuların, siyasetçilerin görüşlerine sunulacak. Nefret söylemi, din özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün sınırlarını nasıl belirleyebiliriz başlıkları üzerinden tartışmalar yapılacak”.

24 konuşmacı ifade ve din özgürlüğünü tartıştı

‘Özgürlükler Böler mi Birleştirir mi’ Sempozyumu, 20-21 Kasım’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde yapıldı. Açılış konuşmalarını sempozyumu düzenleyen kurumların temsilcileri olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Brigham Young University’den Cole Durham yaptı. 24 konuşmacının yer aldığı 6 panelden oluşan iki gün süren sempozyumda, farklı ifade biçimlerine yer verildi. Dinler arası yaklaşımla barışçıl yöntemlerle çatışma durumlarında pratik uygulamaların anlatıldığı sempozyumda çok kültürlü bağlamda örnek olay incelemelerine de yer verildi.

İfade ve din özgürlüğü nedir?

Düşünce özgürlüğünün üç temel öğesinden biri olarak ifade özgürlüğü, düşüncelerini açıklama, yayma ve başkalarına aşılamayı kapsar. İfade özgürlüğü, bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının ve ya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olmasıdır. Din özgürlüğü, bir bireyin ya da toplumun, kamusal veya özel alanda dinini veya inancını yerine getirme, uygulama, ibadet etme ve öğretme özgürlüğünü destekleyen bir ilke olarak ifade edilir. Bu kavram, ayrıca din değiştirme veya hiçbir dine mensup olmama özgürlüğünü de kapsamaktadır.


Yorumlar(0)