/ /

Beşiktaş’ta bakıcılar Belediye’den

31 Aralık 2013

Turgay Özçelik

Malum, memleketin en önemli sorunlarından biri işsizlik; yani herkese yetecek kadar istihdamın olmaması. Bu sorunu tek başına düşündüğümüzde belki iş-güç sahibiyseniz, önemsemeyebilirsiniz. Ancak işsizliğin yol açtığı şiddet, suç oranlarının artması gibi diğer toplumsal sorunlarla bir paket olarak düşündüğünüzde, sanırım yılan size de dokunur.

Sorunun bir diğer boyutu da, işsizlerin çoğunun kadın olması. Türkiye’de kadınların aktif işgücüne katılımı 2000 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre yalnızca %23. Bu oranın düşük olma nedenlerinden biri meslek sahibi evli-dul çocuklu kadınların dışarıda çalışmaları halinde çocuklarına baktırabilecekleri nitelikli elemanların bulunamamasıdır. Bir diğeri ise, lise mezunu genç kızların ülkedeki işsizlik sorunu nedeni ile çoğunlukla yaşamlarını ev kadını olarak sürdürmeleridir. Bu tablonun bir diğer boyutu ise okul öncesi çağı okullaşma oranının 2000 yılına ait MEB kaynaklı verileriyle %10 civarında olmasıdır.

Tüm bu veriler ışığında, Beşiktaş Belediyesi, ilçedeki işsiz gençlere bir nebze de olsa istihdam yaratabilmek için bir proje yürütüyor. Avrupa Birliği desteğiyle 2004 yılından beri yürütülen “0-6 yaş evde çocuk bakım ve eğitim elemanı yetiştirme programı projesi”, işsiz lise mezunu genç kızlara ve ev hanımlarına bakıcılık öğretilerek onlara meslek edindiriyor.

DİE’nin 2000 yılı genel nüfus sayımı istatistiklerine göre hedef bölge olan Beşiktaş İlçesi’nde 25 – 49 yaş arası kayıtlı işsiz kadın sayısı 2500 civarında. Eğitim Bilimcileri Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin hedef kitlesi de bu kadınlar.

Eğitim boyunca kursiyerler 320 saat teorik, 160 saat uygulama olmak üzere toplam 480 saatlik bir programa katılmış oluyor. Teorik eğitimler, Beşiktaş Belediyesi’nin Çırağan Caddesi’ndeki binasında gerçekleştiriliyor. Uygulama eğitimlerinde ise bölgedeki özel kreş ve çocuk yuvaları proje ile işbirliği yapıyor. İsteyen adaylar aylık stajlarını eğitici kadromuz ve proje yönetiminin uygun gördüğü aile yanlarında da yapabiliyor. Kursiyerlerimiz tüm bu eğitimler için herhangi bir ücret ödemiyor, aksine, proje kursiyerlere geldikleri gün bazında aylık 200 Euro olmak üzere toplamda 600 Euro tutarında katkıda bulunuyor. 3 aylık süreç sonunda kursiyerler sertifikalarını alıyor ve Belediye’nin önerdiği ailelerin yanında çalışmaya başlıyor.

 


Yorumlar(0)