/ /

Beşiktaş’ta düşler gerçek oluyor

1 Ocak 2014

Turgay Özçelik

Hep özendiğimiz, gezip gördükten sonra, dönüşte anlata anlata bitiremediğimiz o Avrupa kentlerindeki yaşam standartlarına bakıldığında, engellilerin de herkes gibi kentin tüm olanaklarından yararlanabilmesi için tüm şartların var olduğunu görürüz. Olması gereken de bu. İstanbul içinse tüm iyi niyetli çabalara rağmen, henüz o noktaya ulaştığımızı söyleyemeyiz. Ama o çabalar bir engellinin bile hayatını değiştirdiyse, bence kafidir.

Bu noktada Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın birlikte yürüttükleri ve Vodafone’un destek verdiği Düşler Akademisi’nden bahsetmek gerekir. Düşler Akademisi dezavantajlı gençlerin  engelsiz bir yaşama kavuşmaları için çaba gösteriyor. Beşiktaş Belediyesi’nin de desteğiyle, Düşler Akademisi Beşiktaş’ta hizmet vermeye başladı.

dusler akademi 2

Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere ücretsiz olarak kültür ve sanat eğitimlerinin verildiği uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi olan Düşler Akademisi, vokal, ritim, dans, film, fotoğraf, DJ, enstrüman, resim ve tasarım atölyelerinden oluşuyor. Akademi’nin birincil amacı, engelli vatandaşların olmaları gerektiği yer ile bulundukları yer arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması için ciddi ve kalıcı çözümler üretip uygulamak.

Bunun dışında, dezavantajlı gençlerin edindikleri yeteneklerini yaşadıkları sosyal alanda kullanarak çevreleriyle eşit koşullarda ilişki sürdürmelerini sağlamak ve böylece bireylerin özgüvenlerini geliştirmek, dezavantajlı gruplar arasında kültürel kaynaşma, sosyal rehabilitasyon ve fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumu sivil toplum bilinci ve gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan doğal bir eğitim alanı oluşturmak hedefleniyor.


Yorumlar(0)