/ /

Her şey unutulur, koku asla!

6 Mart 2014

editor

Fotoğrafçı, fotoğraf eğitmeni ve aynı zamanda ünlü bir parfümör olan Vedat Ozan, duyu ve özellikle koku duyusu üzerine yaptığı çalışmaları paylaşmaya, meraklısını bilgilendirmeye devam ediyor.

2014301131426_Foto_VedatOzan

Koku duyusunun insanın yaşamında, geçmişiyle ve bulunduğu durumlarla ilişkisine değinecek olan Vedat Ozan, koku-bellek ilişkisini temel alan konuşmasında koku kavramı, duyumsama süreci, kokunun nelerle niçin ve ne şekilde etkileşime girdiği konularını tartışmaya açıp, bu bağlamda, kişinin geçmişinde bulunan kesitlerin hatırlanmasında kokunun belirleyici rolü ve bunların kültürel bellek ile bağlantısını sorgulamaya hazırlanıyor.

Koku ve duyumsama üzerine bugüne kadar birçok seminer ve eğitim vermiş olan ünlü parfümörün 15 Mart 2014 Cumartesi günü olacak atölyesinin kayıtları şimdiden dolmuş.

22 Mart 2014 Cumartesi günü ve diğer atölye tarihlerini öğrenmek için: 0212 245 06 54

Resim 001a

Süre: Atölye bir günlüktür. Aralar dahil en az dört buçuk saat  sürer.  Saat 10:00 – 14:30 arasında gerçekleştirilir.

Katılımcıların atölye başlangıç saatinden en az 10 dakika öncesinde verilen adreste hazır olmaları beklenir.

Soru-cevapların uzunluğuna göre belirtilen dört buçuk saatlik sürenin aşılabileceğini akılda bulundurmakta ve yakın saatlere randevu vermemekte fayda vardır. 

 Dil: Türkçe

*İngilizce eğitim talep edilmesi halinde katılımcıların en az 7 kişilik grup oluşturulduktan sonra başvurmaları gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı: Azami yedi kişi

Kapsam ve içerik: Atölye üç aşamadan oluşur:

-İlk bölümde koku duyusu, lezzet algısı, tarihi ve kapsamı ile beraber örnekler verilerek kokulu maddeler ve parfümler tarihi ile parfüm endüstrisi anlatılacak, parfüm dünyasında kırılma yaratan “ilk”ler ve artık doğalı bulunamayan bazı malzeme (amber, misk v.s.) örnek olarak koklanacaktır.

-İkinci bölümde katılımcılar eğitmenin direktifleri doğrultusunda yapay bir Geranium/Gül akoru üretecek, takiben  bu akorun da dâhil edildiği örnek ve tek tip bir parfüm konsantresi hazırlayacak, daha sonra bu konsantreyi alkollü ortama (35 ml)  taşıyacaklardır.

-Üçüncü aşamada ise “kokucuk” nota modülleri tanıtılarak bunların birleştirilmesi ile çok katmanlı bir parfüm (6 ml) hazırlanacaktır. (Kokucuk modülleri zaten alkollü ortamda olduklarından post-formüler işlem bu aşamada tekrarlanmayacaktır.)

Atölye nihayetinde ikinci ve üçüncü aşamada üretilen çalışmaları katılımcılar beraberlerinde götürebileceklerdir.

Resim 003b

Katılım bedeli 225.- TL’dir.

Atölye ücretine dâhil olanlar:

1-Atölye süresince kullanılacak olan malzeme: Ham maddeler (öz yağlar, aroma molekülleri, koku bazları ve denatüre ethanol), sarf malzemeleri (pipet ve kağıt stripler), demirbaş malzeme (beher, şişe ve sair cam kaplar),  atölye süresince katılımcılar tarafından kullanılacaktır.

2- Katılımcılar üretecekleri geranium/gül akorundan 2 ml’lik katışıksız bir adet örneği, bütün bu malzemeler kullanılarak üretilecek örnek parfümden 35 ml’lik atomizerli şişede bir adet örnek parfümü ve kokucuk notaları kullanılarak hazırlanmış çok katmanlı “kokucuk” parfümünden 5 ml’lik atömizerli şişede bir adet örneği, atölye sonunda beraberlerinde götürebileceklerdir.

Kısıtlamalar: Atölye mekânı çatı katındadır, engelli erişimi yoktur. Cilt veya solunum ile ilgili herhangi bir rahatsızlığı (alerji vb.) olanların katılım başvurusunda bulunmadan önce hekimlerine danışmaları rica olunur.

Gereklilikler: Atölye 16 yaş üstü katılımcılara açıktır. Katılım için olağan düzeyde koku alma yetisine sahip olmak yeterlidir.

Yer: “Kokucuk” Atölyesi

Adres: Hariciye Konağı Sokak, 9/7, Ozan Han, Gümüşsuyu, Taksim. (Telefon:0212-2450654)

Kaynak: Kokucuk Atölyesi – Vedat Ozan


Yorumlar(0)