/ /

Kadıköy Meydan Projesinde Son Durum Nedir

16 Ekim 2015

Akın Öztürk

Ekim 2009 da kamuoyuna paylaşılan Kadıköy Meydan Projesi ve Moda Dolgu Alanı olarak adlandırlan proje İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 3 etap halinde yapılması planlanmış mega projelerden bir tanesidir. 1 ve 2. Etap proje toplamda 230.000 M2 büyüklüğünde olmakla beraber 2015 Şubat ayında ortaya çıkan ve dolgu alanı içeren 3. Etap dahil değildir. Proje Müellifi TÜMAŞ alt yüklenici firma ise ON TASARIM İnşaat ltd.şti dir.İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı çalışması tamamlanarak karar alınmak üzere ilgili Anıtlar Kuruluna sunulmadan İBB Meclisi’ne iletildi.1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nce oy çokluğu ile kabul edildi. Kadıköy Meydanı’nın yayalaştırılacağı açıklandı. Kadıköy-Kartal metrosunun işletmeye açılmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı’nın, Rıhtım Caddesi ve Haldun Taner Tiyatrosu’ndan itibaren araç trafiğine kapatılacağını, Kadıköy istasyonunun bulunduğu bölgenin yayaların kullanımına açılacağı açıklandı. Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem Otogarının bulunduğu bölgenin kültür, turizm, ticaret alanına dönüştürülmesini amaçlayan “1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İBB Meclisi’nde oy çokluğunca kabul edildi.

thumb_1

İBB Başkanı Kadir Topbaş Kadıköy Meydanı’ndan bulunan Atatürk Anıtı’nın kaldırılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

2012 Kasım ayında Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı askıya çıktı.İmar planına karşı toplanan 5 bin 379 itiraz dilekçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası 1/5000 ölçekli imar planına dava açtı. Kadıköy meydanındaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu yerin Fuar ve Panayır alanı olarak belirlenmesi, Haydarpaşa Garı’nın otel, çevresinin ise yapılaşmaya açılmasını da içeren plana itirazları görüşen İBB Meclisi, aralarında Kadıköy Belediyesi’nin de dilekçesinin bulunduğu 5379 itiraz dilekçesine ret kararı verdi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.İBB meclisi 3 Aralık 2013’te 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Çevresi koruma amaçlı nazım imar planı notlarında değişiklik yaptı. Planın özü aynı kalmakla beraber değiştirilen plan notları askıya çıktı. Haydarpaşa garı, Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin İBB’nin 08 Ekim 2012 tarih 23954 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan davada dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 2014 Mart ayında Kadir Topbaş yeni Kadıköy Meydanı Projesi’ni tanıttı. Değiştirilen plan notlarının askıdan inmesiyle 28.03.2014 tarihinde Haydarpaşa Dayanışması adına Mimarlar Odası söz konusu planın iptali ile yürütmesinin durdurulması istemi ile İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtı. 17 Şubat 2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına kararına itiraz eden İBB’nin talebi kabul edilmedi. “Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

2015 Şubat ayında ise Kadıköy Kent Dayanışması, Kadıköy Meydan projesi kapsamında Moda sahiline büyük bir dolgu alanı yapılması planlandığını açıkladı ve plan görsellerini kamuoyuyla paylaştı. İmar planlarında Kadıköy Meydanı projesi, Kadıköy Sahili, Metro İstasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, Vapur İskeleleri, Rıhtım Caddesi ve Haydarpaşa arasındaki 60 bin metrekarelik yayalaştırılmış alanı kapsıyordu. Fakat Kadıköy Kent Dayanışması’nın yayınladığı belgeler, projeye üçüncü bir etabın eklendiğini ve bu 3. etap içerisinde dolgu alanı, yat limanı ve ticari fonksiyonların yer alacağını gösteriyor. Dayanışma üyeleri, Moda sahili veya Kadıköy’de yapılacak herhangi bir dolgu projesinin ekolojik dengeyi bozacağından endişe duyduklarını ve İBB’den açıklama beklediklerini söyledi.


Yorumlar(0)